Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011247

OBCHODNÉ MENO: SURGERY, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2423/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jachtárska 33, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 34 150 731

DEŇ ZÁPISU: 22.11.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie zdravotníckych služieb v odbore chirurgia v neštátnom zdravotníckom zariadení

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

4. obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Ľudovít Šalgovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jachtárska 33, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 18.07.1971, Deň vzniku funkcie: 16.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Ľudovít Šalgovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jachtárska 33, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 18.07.1971

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.11.1996 v súlade s ust. §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskor- ších predpisov. Stary spis: S.r.o. 7470

2. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák.č. 11/98 Zb. novým znením spoločenskej zmluvy zo dňa 28.05.1998.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1