Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011249

OBCHODNÉ MENO: TRACO Computers s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1747/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 3/1663, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 31 421 652

DEŇ ZÁPISU: 28.09.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. dovoz, vývoz, kúpa a predaj s priemyselným a spotrebným tovarom

2. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskych systémov

3. vydávanie neperiodických publikácií

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

5. reklamná a propagačná činnosť

6. organizovanie kurzov, školení a prednášok

7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živnosti

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. počítačové služby

10. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. František Kopca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 11/867, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 27.04.1963, Deň vzniku funkcie: 28.09.1992

Meno a priezvisko: RNDr. Andrej Kusenda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 30/503, Názov obce: Krakovany, PSČ: 922 02 , Dátum narodenia: 17.03.1965, Deň vzniku funkcie: 05.11.1998

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Kaššák, Bydlisko: Názov obce: Ducové 181, PSČ: 922 21 , Dátum narodenia: 21.01.1965

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. František Kopca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 11/867, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 27.04.1963

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Andrej Kusenda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 30/503, Názov obce: Krakovany, PSČ: 922 02 , Dátum narodenia: 17.03.1965

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rusňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 20/4982, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 28.05.1965

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  60 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  60 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č.1 zo dňa 6.12.1995. Stary spis: S.r.o. 5403

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.03.1997. Dodatok č. 2 zo dňa 17.09.1996 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 3 zo dňa 18.10.1996 k spoločenskej zmluve.

3. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 4 zo dňa 25.06.1998.

4. Dodatok č. 5 zo dňa 04.05.2000 (zmena sídla z: Piešťany, Krajinská 3 na: Piešťany, Vajanského 58).

5. Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: TRACO Piešťany s.r.o. na: TRACO Computers s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1