Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011240

OBCHODNÉ MENO: Safarri, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47491/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1210/23, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 35 967 137

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť, inzertná činnosť,

5. činnosť dennej starostlivosti o detiv rozsahu voľnej živnosti,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia,

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Chov vybraných druhov zvierat

12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Füzek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 5186/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.03.1976, Deň vzniku funkcie: 14.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Füzek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 5186/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.03.1976

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 18.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.07.2007 - schválenie prevodu obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.07.2007 - odvolanie konateľky spoločnosti. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.07.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.06.2011.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1