Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011241

OBCHODNÉ MENO: SAGAX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12901/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 58A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 36 244 589

DEŇ ZÁPISU: 24.07.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

4. vydavateľská činnosť

5. reklamná a propagačná činnosť

6. prieskum trhu

7. prenájom hnuteľných vecí

8. prenájom nehnuteľností

9. upratovačské práce

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Administratívne služby

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: - špecializovaná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia s odborným zameraním: gynekológia a pôrodníctvo, v špecializačnom odbore: onkológia v gynekológii, v špecializačnom odbore: materno-fetálna medicína, v špecializačnom odbore: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním: gynekológia a pôrodníctvo, - špecializovaná ambulancia úrazovej chirurgie s odborným zameraním: úrazová chirurgia, - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním: úrazová chirurgia, - špecializovaná ortopedická ambulancia s odborným zameraním: ortopédia, - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním: ortopédia

16. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: - špecializovaná chirurgická ambulancia s odborným zameraním: chirurgia, - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním: chirurgia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Réka Világi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rad Pókatelek 4409/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 02.09.1984, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

Meno a priezvisko: MUDr. Zoltán Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 1512/52, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 28.09.1963, Deň vzniku funkcie: 15.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a k menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: TENERE, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1090/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , IČO 50 896 652

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 19.07.2001 do notárskej zápisnice N 92/2001, Nz 92/2001 podľa slovenského práva.

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.08.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.08.2002. Zmena sídla spoločnosti z 929 01 Dunajská Streda, Záhradnícka 130/23 na 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 28/7.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1