Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011239

OBCHODNÉ MENO: Romigo, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31762/T

SÍDLO:  Názov obce: Dolná Streda 939, PSČ: 925 63 

IČO: 47 153 199

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

4. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martina Čavojská, Bydlisko: Názov obce: Dolná Streda 939, PSČ: 925 63 , Dátum narodenia: 27.04.1986, Deň vzniku funkcie: 28.05.2013

Meno a priezvisko: Roman Noszkay, Bydlisko: Názov obce: Dolná Streda 939, PSČ: 925 63 , Dátum narodenia: 01.05.1978, Deň vzniku funkcie: 28.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Noszkay, Bydlisko: Názov obce: Dolná Streda 939, PSČ: 925 63 , Dátum narodenia: 01.05.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martina Čavojská, Bydlisko: Názov obce: Dolná Streda 939, PSČ: 925 63 , Dátum narodenia: 27.04.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1