Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011235

OBCHODNÉ MENO: Retora s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40825/T

SÍDLO:  Názov obce: Matúškovo 82, PSČ: 925 01 

IČO: 51 120 976

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prekladateľské a tlmočnícke služby: maďarský jazyk

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Administratívne služby

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PaedDr. Andor Buják, Bydlisko: Názov obce: Matúškovo 82, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 17.06.1966, Deň vzniku funkcie: 27.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa koná tak, že podpisujúci konateľ k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PaedDr. Andor Buják, Bydlisko: Názov obce: Matúškovo 82, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 17.06.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1