Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011223

OBCHODNÉ MENO: MLsoft s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52916/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spádová 1146/26, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 

IČO: 55 030 882

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

2. poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

6. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. administratívne služby

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. prenájom hnuteľných vecí

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. investičné činnosti na vlastný účet s inými finančnými nástrojmi ako sú komoditné deriváty alebo emisné kvóty a ich deriváty; podľa § 54 ods. 3 písm. d) Zákona o cenných papieroch a investičných službách 566/2001 Z. z., na ktoré nie je potrebné mať povolenie Národnej banky Slovenska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Lašák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spádová 1146/26, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , Dátum narodenia: 29.06.1986, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Lašák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spádová 1146/26, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , Dátum narodenia: 29.06.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1