Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011221

OBCHODNÉ MENO: MEDIPLUS VRBOVÉ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38829/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 517/31, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 

IČO: 50 623 427

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDR. Mária Augustínová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 517/31, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 24.05.1951, Deň vzniku funkcie: 30.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Jana Augustínová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 517/31, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 10.01.1985, Deň vzniku funkcie: 30.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každy z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDR. Mária Augustínová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 517/31, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 24.05.1951

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jana Augustínová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 517/31, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 10.01.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1