Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011214

OBCHODNÉ MENO: LHS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12832/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 2191/16, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 36 243 990

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prieskum trhu

2. reklamná a propagačná činnosť

3. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

4. poradenstvo v oblasti prieskumu trhu, reklamy a obchodu

5. vydavateľská činnosť

6. organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školení

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

9. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

10. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností

11. výroba a distribúcia audiovizuálnych-zvukových a obrazových záznamov

12. kovoobrábanie

13. zámočníctvo

14. povrchová úprava kovov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zdenka Janků, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štepařská 809/24, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.04.1963, Deň vzniku funkcie: 07.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lehotský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 2191/16, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 14.03.1960, Deň vzniku funkcie: 07.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

SPOLUVLASTNÍCTVO OBCHODNÉHO PODIELU

Spoločný obchodný podiel

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

Funkcia: Spoločný zástupca bez vkladu, Meno a priezvisko: Ing. Ján Lehotský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 2191/16, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 14.03.1960

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lehotský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 2191/16, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 14.03.1960

Meno a priezvisko: Zdenka Janků, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štepařská 809/24, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.04.1963

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.05.2001 podľa slovenského práva.

2. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 18.6.2002. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z RHR, spol. s r.o., Štefana Baniča 86, Smolenice na LHS, s.r.o., Pivovarská 2, Smolenice.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1