Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011208

OBCHODNÉ MENO: INSTAMO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17406/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašovce 13, Názov obce: Bašovce, PSČ: 922 01 

IČO: 36 274 241

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. maloobchod v rozsahu voľných živností

5. opravy vyhradených technických zariadení plynových

6. montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení

7. opravy vyhradených technických zariadení elektrických

8. montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení

9. montáž, rekonštrukcia, údržba tlakových zariadení

10. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašovce 13, Názov obce: Bašovce, PSČ: 922 01 , Dátum narodenia: 06.04.1963, Deň vzniku funkcie: 03.08.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bašovce 13, Názov obce: Bašovce, PSČ: 922 01 , Dátum narodenia: 06.04.1963

Výška vkladu: 6 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1