Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011212

OBCHODNÉ MENO: KulAnt, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37213/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 864/13, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 

IČO: 50 189 051

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta

2. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vedenie účtovníctva

5. Administratívne služby

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby pre súkromné a právnické osoby

8. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

9. Športová organizácia

10. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu

13. Počítačové služby

14. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Fotografické služby

16. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

17. Vydavateľská činnosť

18. Reklamné a marketingové služby

19. Prieskum trhu a verejnej mienky

20. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

21. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Kuriérske služby

26. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

27. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

28. Spracovanie a úprava čaju a kávy

29. Výroba nápojov

30. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

31. Prevádzkovanie výdajne stravy

32. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

33. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

34. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

35. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

36. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

37. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

38. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

39. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

40. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

41. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

42. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

43. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

44. Prípravné práce k realizácii stavby

45. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

46. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

47. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

48. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

49. Čistiace a upratovacie služby

50. Kozmetické služby

51. Navrhovanie, implementácia, riadenie, zmeny a zlepšovanie podnikových procesov a procesov služieb

52. Manažment a projektový manažment obchodných spoločností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Považan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 864/13, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 20.07.1970, Deň vzniku funkcie: 02.03.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Považan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 864/13, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 20.07.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1