Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011192

OBCHODNÉ MENO: Bugár projekt, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19951/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačný Rad 6074/14, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 36 767 468

DEŇ ZÁPISU: 21.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

4. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )

5. inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti

6. rozpočtové práce v stavebníctve, kalkulácia stavieb

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

10. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

11. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom

12. reklamná a propagačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Bugár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačný rad 6074/14, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 19.10.1968, Deň vzniku funkcie: 21.04.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Bugár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačný rad 6074/14, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 19.10.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1