Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011193

OBCHODNÉ MENO: BYDORE s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39647/T

SÍDLO:  Názov obce: Hájske 412, PSČ: 951 33 

IČO: 50 807 358

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Textilná výroba

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Sťahovacie služby

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

11. Dizajnérske činnosti

12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel

20. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

21. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hambalek, Bydlisko: Názov obce: Hájske 412, PSČ: 951 33 , Dátum narodenia: 22.03.1983, Deň vzniku funkcie: 29.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hambalek, Bydlisko: Názov obce: Hájske 412, PSČ: 951 33 , Dátum narodenia: 22.03.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1