Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011191

OBCHODNÉ MENO: Bílik Invest s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50863/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janšáková 3151/15, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 

IČO: 54 386 101

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm.c) zák.č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS, podľa § 54 ods. 3 písm.d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

2. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

3. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Branislav Bílik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janšákova 3151/15, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 22.08.1982, Deň vzniku funkcie: 03.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Branislav Bílik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janšákova 3151/15, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 22.08.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1