Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011182

OBCHODNÉ MENO: AQUASPARK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45358/T

SÍDLO:  Názov obce: Trstín 703, PSČ: 919 05 

IČO: 52 672 964

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. opravy vyhradených technických zariadení - elektrických

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

6. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

7. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. čistiace a upratovacie služby

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Rastislav Sádecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hlinách 37/6966, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.05.1975, Deň vzniku funkcie: 28.09.2019

Meno a priezvisko: Ing. Eva Pósová, Bydlisko: Názov obce: Trstín 703, PSČ: 919 05 , Dátum narodenia: 28.07.1971, Deň vzniku funkcie: 24.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rastislav Sádecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hlinách 37/6966, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.05.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Eva Pósová, Bydlisko: Názov obce: Trstín 703, PSČ: 919 05 , Dátum narodenia: 28.07.1971

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1