Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011179

OBCHODNÉ MENO: ADM Consulting s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23513/T

SÍDLO:  Názov obce: Jalšové 168, PSČ: 922 31 

IČO: 44 647 166

DEŇ ZÁPISU: 28.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. administratívne služby

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. reklamné a marketingové služby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. prenájom hnuteľných vecí

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Ing. Danka Masaryková, Bydlisko: Názov obce: Jalšové 168, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 02.07.1967, Deň vzniku funkcie: 28.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ koná za spoločnosť navonok a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Ing. Danka Masaryková, Bydlisko: Názov obce: Jalšové 168, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 02.07.1967

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1