Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011205

OBCHODNÉ MENO: HOREZZA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10414/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 81, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 280 127

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti

2. poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu platných zákonov

3. vykonávanie ústavnej zdravotnej starostlivosti (následnej, kúpeľnej, preventívno-rehabilitačnej, liečebnej a diagnostickej) a s ňou súvisiacich činností

4. vykonávanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti (následnej, kúpeľnej, preventívno-rehabilitačnej, liečebnej, diagnostickej a závodnej) a s ňou súvisiacich činností

5. spolupráca s tuzemskými a zahraničnými špecializovanými pracoviskami

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

9. podnikateľské a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

10. reklamná a propagačná činnosť

11. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

12. prevádzkovanie športových zariadení

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. usporadúvanie športových podujatí

15. usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí

16. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá

17. prieskum trhu a verejnej mienky

18. správa bytového a nebytového fondu

19. upratovacie práce

20. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

21. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

22. vydavateľská činnosť

23. prenájom motorových vozidiel

24. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (čistiace a upratovacie práce)

25. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

26. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

27. poskytovanie služieb mechanizmami

28. prenájom bicyklov a športového náradia

29. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

30. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

31. pranie a chemické čistenie odevov a textilných výrobkov

32. poskytovanie informácií z internetu a automatizované spracovanie dát

33. prevádzkovanie sauny a solária

34. prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, ruského, arabského, francúzskeho a španielskeho

35. vedenie účtovníctva

36. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

37. výroba tepla, rozvod tepla

38. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti

39. montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení

40. prevádzkovanie cestovnej kancelárie

41. masérske služby

42. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

43. prevádzkovanie verejných vodovodov I. az III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie

44. prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 4

45. rekreačné činnosti inde nezaradené (sauna, solárium)

46. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov

47. predaj prostredníctvom automatov obsluhovaných zákazníkov

48. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne bňvyrábané koncentráty a mrazené krémy

49. prenájom športových potrieb, strojov, prístrojov, zariadení, pomôcok, náradia, automatov obsluhovaných zákazníkom, priemyselného tovaru a tovaru osobnej potreby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. Mgr. Július Kolocsányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 17.04.1980, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen prestavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bakita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 2888/26, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 20.12.1975, Deň vzniku funkcie: 01.06.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Masariková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 52a, Názov obce: Bratislava- Staré Mesto, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 27.04.1988, Deň vzniku funkcie: 01.03.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Bednár, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 12, Názov obce: Bratislava-mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 30.05.1984, Deň vzniku funkcie: 29.10.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutuzovova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 832 47 , IČO 30 845 572

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  23 331 569,670000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  23 331 569,670000 EUR

AKCIE

Počet: 492 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33 193,910000 EUR 

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,190000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  2 000 000,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  5 000 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrekovica 7784, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 03 , IČO 36 691 712

Obchodné meno/názov: Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaluža , Názov obce: Kaluža, PSČ: 072 36 , IČO 36 659 207

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1