Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R011177

OBCHODNÉ MENO: Valcala, družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 10209/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekárska 11, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 55 130 381

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: Ing. Milan Kúdela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 565/1,, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42 , Dátum narodenia: 06.04.1973, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania v mene družstva: Predseda družstva koná v mene družstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  1,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1