Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R011172

OBCHODNÉ MENO: G-Code s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53226/T

SÍDLO:  Názov obce: Kráľová nad Váhom 369, PSČ: 925 91 

IČO: 55 137 857

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

3. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Vadkerti, Bydlisko: Názov obce: Kráľová nad Váhom 369, PSČ: 925 91 , Dátum narodenia: 29.04.1991, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Vadkerti, Bydlisko: Názov obce: Kráľová nad Váhom 369, PSČ: 925 91 , Dátum narodenia: 29.04.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1