Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011276

OBCHODNÉ MENO: STAVEX - J, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25486/R

SÍDLO:  Názov obce: Dubnička 10, PSČ: 957 03 

IČO: 46 455 493

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. prenájom hnuteľných vecí

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

4. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Petrek, Bydlisko: Názov obce: Dubnička 10, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 11.02.1966, Deň vzniku funkcie: 19.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Petrek, Bydlisko: Názov obce: Dubnička 10, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 11.02.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1