Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011269

OBCHODNÉ MENO: KONEKTA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1273/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1219/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 34 147 730

DEŇ ZÁPISU: 03.10.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa, predaj, prenájom a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

2. - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a zahraničného obchodu

5. - sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)

6. - vyhľadávanie a spracovanie genealogických údajov

7. - činnosť miesta uloženia záznamov nearchívnej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Bohinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Preglov trg 5, Názov obce: Ljubljana, Štát: Slovinská republika Prechodný pobyt na území SR Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1219/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, Dátum narodenia: 09.02.1946, Deň vzniku funkcie: 03.10.1996

Meno a priezvisko: Ing. Oľga Bohinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1219/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, Dátum narodenia: 23.07.1962, Deň vzniku funkcie: 03.10.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Bohinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1219/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 09.02.1946

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Oľga Bohinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1219/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 23.07.1962

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.07.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 7141

2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 152/98, NZ 147/98 zo dňa 24.6.1998.

3. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 10/99, NZ 9/99 zo dňa 11.1.1999.

4. Dodatok č. 3 spísaný vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08. 12. 1999, sp.zn. N 523/99, NZ 480/99.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1