Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011266

OBCHODNÉ MENO: D COMP Trenčín, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14138/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Šianec 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 331 040

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)

3. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

4. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

5. spracovanie údajov

6. kopírovacie práce

7. opravy a renovácia spotrebného materiálu pre kancelársku a výpočtovú techniku - kazety do atramentových a laserových tlačiarní

8. poskytovanie kancelárskych a reprografických služieb

9. reklamné činnosti

10. výskum trhu a verejnej mienky

11. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu zariadení

12. faktoring a forfaiting

13. marketing a management

14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

15. Vedenie účtovníctva

16. Činnosť účtovných poradcov

17. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Kvetoslava Krátka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biskupická 1790/24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 04 , Dátum narodenia: 04.06.1963, Deň vzniku funkcie: 03.11.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná vo všetkých jej záležitostiach konateľka spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Kvetoslava Krátka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biskupická 1790/24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 04 , Dátum narodenia: 04.06.1963

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 710/03, NZ 90419/03 zo dňa 10.10.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1