Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011265

OBCHODNÉ MENO: C.D.COME, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3598/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 726/11 - 2, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 015 253

DEŇ ZÁPISU: 11.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť colného deklaranta

2. - podnikateľské poradenstvo

3. - maloobchod v rozsahu voľných živností

4. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

5. - sprostredkovanie obchodu

6. - zákazkové šitie

7. - oprava odevov

8. - žehlenie odevov

9. - poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností

10. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumenárnej hodnoty

11. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa pori prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

12. prenájom hnuteľných vecí v rozshahu voľných živností

13. upratovacie práce

14. zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností v rozsahu voľných živností

15. požičiavanie kníh

16. prepisovanie písomností

17. kopírovanie tlačív

18. automatizované spracovanie dát

19. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

20. prevádzkovanie taxislužby s počtom vozidiel 2 (dve)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Gašparovič, Bydlisko: Názov obce: Tužina 232, PSČ: 972 14 , Dátum narodenia: 04.06.1968, Deň vzniku funkcie: 06.12.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Gašparovič, Bydlisko: Názov obce: Tužina 232, PSČ: 972 14 , Dátum narodenia: 04.06.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ 142/96 zo dňa 3.12.1996 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.10379

2. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom č.1 vo forme notárskej zápisnice N 29/97, NZ 24/97 zo dňa 06.03.1997.

3. Dodatok č.2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 119/98, NZ 108/98 zo dňa 23.6.1998.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 1.6.2003 schválilo prevod obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.6.2003 v znení Dodatku č. 1 ku zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 30.7.2003). Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.6.2003 o prijatí Dodatku č. 3 k zakladateľskej listine, ktorým odvolal doterajšiu a menoval novú konateľku spoločnosti (notárska zápisnica N 127/2003, NZ 45066/2003 zo dňa 6.6.2003). Úplné nové znenie zakladateľskej listiny spísané notárskou zápisnicou N 128/2003, NZ 45074/2003 zo dňa 6.6.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1