Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011275

OBCHODNÉ MENO: OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19656/R

SÍDLO:  Názov obce: Lysá pod Makytou 1, PSČ: 020 54 

IČO: 43 905 927

DEŇ ZÁPISU: 23.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba pekárenských výrobkov

2. cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

3. maloobchod a veľkoobchod

4. predaj na trhových miestach

5. ubytovacie služby

6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

10. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. výroba potravinárskych výrobkov

13. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. čistiace a upratovacie služby

15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Barteková, Bydlisko: Názov obce: Lysá pod Makytou 262, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 01.10.1969, Deň vzniku funkcie: 23.01.2008

Meno a priezvisko: Ing. Michal Ondrička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lysá pod Makytou 175, Názov obce: Lysá pod Makytou, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 23.02.1980, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Lysá pod Makytou, Sídlo: Názov obce: Lysá pod Makytou 1, PSČ: 020 54 , IČO 00 317 471

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Motúz, Bydlisko: Názov obce: Lysá pod Makytou 169, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 23.01.1959, Deň vzniku funkcie: 23.01.2008

Meno a priezvisko: Mgr. Gertrúda Zlochová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lysá pod Makytou 203, Názov obce: Lysá pod Makytou, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 22.08.1969, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Alexander Brežný, Bydlisko: Názov obce: Lysá pod Makytou 331, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 09.12.1974, Deň vzniku funkcie: 29.04.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1