Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011273

OBCHODNÉ MENO: MG PZS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40909/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 297 143

DEŇ ZÁPISU: 07.07.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo

2. - propagačná a reklamná činnosť

3. - výskum trhu

4. - sprostredkovanie obchodu a služieb

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností

7. - výskum a vývoj

8. - leasing spojený s financovaním

9. - predaj na trhoch

10. - zásielkový predaj

11. - podnikateľské poradenstvo

12. organizovanie kurzov, školení a seminárov

13. konzultačná, lektorská a vzdelávacia činnosť pre dospelých v oblasti manažmentu, marketingu a ľudských zdrojov

14. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo - ambulancia všeobecnej zdravotnej starostlivosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Cigáň, Bydlisko: Názov obce: Soblahov 710, PSČ: 913 38 , Dátum narodenia: 23.05.1963, Deň vzniku funkcie: 07.07.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Cigáň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahov 710, Názov obce: Soblahov, PSČ: 913 38 , Dátum narodenia: 23.05.1963

Výška vkladu: 3 386,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrej Buchamer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 1625/22, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 29.10.1979

Výška vkladu: 3 253,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 253,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.6.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 24.02.1998 schválilo dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Valné zhromaždenie dňa 18.8.1999 schválilo prevod obchodného podielu, prerokovalo vzdanie sa funkcie konateľa Ing. Igora Brossmana. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.8.1999. Osvedčenie (notárska zápisnica N 445/99, Nz 409/99 zo dňa 8.9.1999) o zmene spoločenskej zmluvy.

4. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená notárskou zápisnicou N 435/00, NZ 440/00 zo dňa 28.9.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1