Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011262

OBCHODNÉ MENO: AccPro Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36442/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 51 701 472

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

2. Výroba nápojov

3. Textilná výroba

4. Odevná výroba

5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

6. Výroba bižutérie a suvenírov

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Sťahovacie služby

14. Kuriérske služby

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

17. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Finančný lízing

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Faktoring a forfaiting

23. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

24. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

25. Vedenie účtovníctva

26. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

28. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

29. Služby požičovní

30. Prenájom hnuteľných vecí

31. Administratívne služby

32. Verejné obstarávanie

33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

34. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

35. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

36. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Miroslav Provazník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barošova 310/40, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 25.09.1990, Deň vzniku funkcie: 10.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Provaznik Holding Group, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barošova 310/40, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , IČO 54 980 330

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1