Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011263

OBCHODNÉ MENO: Antares Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14574/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 42, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 334 944

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. organizácia školení, prednášok a seminárov

3. propagačná a reklamná činnosť

4. obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania

6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. predaj nápojov na priamu konzumáciu

8. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu

9. upratovacie a čistiace služby

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

12. prenájom hnuteľných vecí

13. výkon investičných činností v zmysle § 54 ods. 3 písm. d) Zákona 566/2001 Z.z. osobami, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet s inými finančnými nástrojmi ako sú komoditné deriváty alebo emisné kvóty a ich deriváty

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Dušan Marček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 50/26, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 17.08.1971, Deň vzniku funkcie: 06.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Dušan Marček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 50/26, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 17.08.1971

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1