Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011264

OBCHODNÉ MENO: ARTRA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2448/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Víťazná 394/44, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 

IČO: 31 594 689

DEŇ ZÁPISU: 10.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba obuvi

2. výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru

3. iná výroba z usní a podobných hmôt

4. sprostredkovanie obchodu

5. výroba odevov

6. maloobchod a veľkoobchod

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Arvay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 1650/61, Názov obce: Partizánske, Dátum narodenia: 08.01.1960, Deň vzniku funkcie: 10.11.1993

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Arvay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 1650/61, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 08.01.1960

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.12.1993 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4261

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.12.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4261

4. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 6.7.1998.

5. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 185/98, Nz 187/98 zo dňa 7.8.1998.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1