Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011268

OBCHODNÉ MENO: ICZ Slovakia a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10561/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2050, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 328 057

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

3. poskytovanie software na základe dohody s autorom

4. poradenská činnosť v oblasti software a výpočtovej techniky

5. automatizované spracovanie dát

6. sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností

7. odborno - technický servis k dodávkam technických programovacích systémov v rozsahu voľných živností

8. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

9. mechanické úpravy počítačových sietí v rozsahu voľných živností

10. prenájom nehnuteľností

11. prenájom nebytových priestorov

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. počítačové služby

14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. prenájom hnuteľných vecí

17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

18. Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

19. Správa bytového a nebytového fondu

20. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

21. Obsluha tepelných zariadení

22. Vedenie účtovníctva

23. Administratívne služby

24. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Alena Tkáčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pred poľom 774/23, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 11.02.1975, Deň vzniku funkcie: 18.06.2019

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Richard Božík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Ozorovce 253, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 12.05.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urmince 616, Názov obce: Urmince, PSČ: 956 02 , Dátum narodenia: 01.09.1977, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vo všetkých veciach vždy predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Kovářová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkov, Jagellonská 1473/27, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.07.1973, Deň vzniku funkcie: 25.04.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Hlubina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianskych hrdinov 880/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 03.12.1964, Deň vzniku funkcie: 02.07.2020

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Galajdová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 6571/66, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 26.04.1976, Deň vzniku funkcie: 15.07.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ICZ Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hřebenech II, Nusle 1718/10, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09702652

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1191 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Jediný spoločník spoločnosti ICZ Slovakia s. r. o. rozhodol dňa 04.12.2007 o zlúčení obchodnej spoločnosti ICZ Slovakia s. r. o. so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, IČO 36 328 057 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami ICZ Bratislava s. r. o. so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO 35 713 810 a Informa MS, s. r. o. so sídlom Družstevná 14, 960 01 Zvolen, IČO 36 035 840 ako zrušovanými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených a zanikajúcich obchodných spoločností ICZ Bratislava s. r. o. a Informa MS, s. r. o. na obchodnú spoločnosť ICZ Slovakia s. r. o., a to ku dňu 01.01.2008. Obchodná spoločnosť ICZ Slovakia s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností ICZ Bratislava s. r. o. a Informa MS, s. r. o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1