Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R011277

OBCHODNÉ MENO: TOWER BC, a.s. v likvidácii

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10521/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. augusta 1524/24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 44 073 097

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu - § 2 písm. b) zákona

2. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené

3. Zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel na povrchu a lomov - § 2 písm. c) zákona

4. prenájom hnuteľných vecí

5. Úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním - § 2 písm. d) zákona

6. Zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. b) až d) zákona - § 2 písm. e) zákona

7. Osobitné zásahy do zemskej kôry - § 2 písm. f) zákona

8. Zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel - §2 písm. g) zákona

9. Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov - § 3 písm. a) zákona

10. Výroba betónu

11. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

12. Výroba keramických výrobkov pre stavebníctvo

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. Reklamné a marketingové služby

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: MATTO LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemon St. 1341, Názov obce: Vallejo, California,, PSČ: 95490 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 201011210092

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 18.01.2023

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Strýček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peterská 5695/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 26.03.1964, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: konať v mene spoločnosti je oprávnený likvidátor samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1