Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R011261

OBCHODNÉ MENO: VEREAL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44672/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 1717/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 55 117 929

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Výroba potravinárskych výrobkov

5. Výroba kŕmnych zmesí

6. Textilná výroba

7. Odevná výroba

8. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

9. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

10. Výroba bižutérie a suvenírov

11. Výroba hračiek a hier

12. Výroba sviečok a tieniacej techniky

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Kuriérske služby

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

20. Vedenie účtovníctva

21. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

22. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

23. Dizajnérske činnosti

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Administratívne služby

27. Prevádzkovanie jaslí

28. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

29. Poskytovanie sociálnych služieb

30. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Kukučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 1717/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 27.09.1971, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Kukučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 1717/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 27.09.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1