Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R011259

OBCHODNÉ MENO: SUN HUNTERS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44671/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 567/15, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 

IČO: 55 061 443

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

4. Projektovanie, dimenzovanie a výroba zariadení na využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov na výrobu tepla, elektriny a chladu - solárnych a fotovoltaických systémov na priamu výrobu tepla a elektriny z fotovoltaiky a na výrobu elektriny pomocou veterných turbín, mikrovetra a zemskej kôry

5. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

6. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Administratívne služby

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rudolf Charvát, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 71, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 31.05.1965, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonáva konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rudolf Charvát, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 71, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 31.05.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1