Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011405

OBCHODNÉ MENO: E & S, v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 107/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matušovičovský rad 46/3110, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 

IČO: 31 638 236

DEŇ ZÁPISU: 23.10.1995

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť

2. - maloobchod /v rozsahu voľných živností/

3. - veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/

4. - ekonomické poradenstvo

5. - účtovný servis

6. - administratívne práce

7. - inžinierska činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Edita Precáková, Bydlisko: Názov obce: Turčianske Kľačany 316, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 20.06.1961, Deň vzniku funkcie: 23.10.1995

Meno a priezvisko: Ing. Slavomil Ďuríček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matušovičovský rad 46, Názov obce: Vrútky, Dátum narodenia: 12.11.1963

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Edita Precáková, Bydlisko: Názov obce: Turčianske Kľačany 316, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 20.06.1961

Meno a priezvisko: Ing. Slavomil Ďuríček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matušovičovský rad 46, Názov obce: Vrútky, Dátum narodenia: 12.11.1963

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.10.1995 v súlade s ust. § 76 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 494

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1