Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011455

OBCHODNÉ MENO: TERRASERVIS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62187/L

SÍDLO:  Názov obce: Stránske 1, PSČ: 013 13 

IČO: 47 567 155

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. stavebné cenárstvo

9. reklamné a marketingové služby

10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

11. poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla

12. prenájom hnuteľných vecí

13. čistiace a upratovacie služby

14. prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy

15. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Isteník, Bydlisko: Názov obce: Stránske 1, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 17.05.1978, Deň vzniku funkcie: 01.04.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Isteník, Bydlisko: Názov obce: Stránske 1, PSČ: 013 03 , Dátum narodenia: 17.05.1978

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1