Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011452

OBCHODNÉ MENO: STOMA - DENT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54159/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 9736/20A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 46 025 898

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. vedenie účtovníctva

5. administratívne služby

6. reklamné a marketingové služby

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. upratovacie činnosti

10. prenájom hnuteľných vecí

11. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní zubný lekár a študijnom odbore zubné lekárstvo a v špecializačnom odbore stomatológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Mareková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 2378/14, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 26.07.1976, Deň vzniku funkcie: 03.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, koná a podpisuje za spoločnosť každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Mareková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 2378/14, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 26.07.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1