Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011445

OBCHODNÉ MENO: RPIC, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2077/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Ťatliaka 1785/6, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 31 611 389

DEŇ ZÁPISU: 27.07.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikateľské poradenstvo pre malé, stredné a inovačné podnikanie

2. - sprostredkovanie podnikania v oblasti učtovníctva a vedenie učtovníctva

3. - sprostredkovanie poskytovania softwaru pre odberateľov

4. - sprostredkovanie daňového poradenstva

5. - sprostredkovanie poradenstva v oblasti komerčnoprávnej

6. - sprostredkovanie poradenstva v oblasti ekonomiky, organicácie a riadenia

7. - sprostredkovanie auditorských prác

8. - sprostredkovanie vedenia technického rozvoja, projektovej a technickej dokumentácie

9. - poradenstvo v oblasti marketingu a vykonávanie marketingovej činnosti

10. - revízia elektrických zariadení vrátane bleskozvodov a lektorská činnosť na vyhradených technických zariadeniach

11. - montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V

12. - projektovanie elektrických zariadení

13. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 22 kV vrátane bleskozvodov trieda objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

14. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

15. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových

16. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích

17. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

19. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Behula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1793/13, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 02.06.1950

Meno a priezvisko: Ing. Marek Behula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad brehmi 3110/38, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 19.09.1985, Deň vzniku funkcie: 04.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Behula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 1793/13, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 02.06.1950

Výška vkladu: 4 764,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 764,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marek Behula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad brehmi 3110/38, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 19.09.1985

Výška vkladu: 4 764,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 764,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 528,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 528,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.7.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 5768

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24. 3. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.3.1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.10.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.5. 1998 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

6. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 21.1.2002 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1