Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011446

OBCHODNÉ MENO: RPM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3085/L

SÍDLO:  Názov obce: Nesluša 188, PSČ: 023 41 

IČO: 31 643 329

DEŇ ZÁPISU: 19.01.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

2. - sprostredkovateľská činnosť

3. - inžinierska činnosť

4. - poradenská činnosť v odbore investícií

5. - maliarske a natieračské práce

6. - obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

7. - omietkárske práce

8. - demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu

9. - výroba malty a betónu

10. - ostatné kompletačné a dokončovacie práce

11. - viazanie železnej armatúry

12. - zámočníctvo

13. - mechanické úravy na zakázku alebo na zmluvnom základe

14. - ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

15. - upratovacie práce

16. - montáž sadrokartónu

17. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

18. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

19. - prenájom automobilov

20. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom

21. - prenájom stavebných strojov a zariadení

22. prenájom hudobných nástrojov a vybavenia

23. zabezpečovanie, montáž a technické služby osvetlenia, svetelných a zvukových efektov pre kultúrne a spoločenské podujatia

24. montáž garážových brán

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anton Korman, Bydlisko: Názov obce: Nesluša 1198, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 31.05.1957, Deň vzniku funkcie: 22.05.2002

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Korman, Bydlisko: Názov obce: Nesluša 1198, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 27.03.1990, Deň vzniku funkcie: 25.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anton Korman, Bydlisko: Názov obce: Nesluša 1198, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 31.05.1957

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Korman, Bydlisko: Názov obce: Nesluša 1198, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 27.03.1990

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 429/95, zo dňa 12.12.1995, podľa § 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8531

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine.

3. Na valnom zhromaždení dňa 23.4.2002 bol schválený dodatok č. 2 k zakladateľskej listine. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.5.2002 bol schválený dodatok č. 3 k zakladateľskej listine, v ktorom sa mení zakladateľská listina na spoločenskú zmluvu.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1