Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011447

OBCHODNÉ MENO: SAD - Slovenská autobusová doprava s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 64836/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 50 105 949

DEŇ ZÁPISU: 16.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovanie obchodu

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Reklamná činnosť, propagačná činnosť

5. Prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mária Harciníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eduarda Nécseya 3168/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 16.05.1987, Deň vzniku funkcie: 16.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emília Valicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosina 809, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 18.06.1952

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mária Harciníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eduarda Nécseya 3168/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 16.05.1987

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  45 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  45 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1