Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011444

OBCHODNÉ MENO: RK Technology, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60672/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Čepčín 135, Názov obce: Malý Čepčín, PSČ: 038 45 

IČO: 47 497 301

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

10. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

11. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

12. Konštrukčné práce v oblasti strojárstva

13. Konštrukcia a výroba malých strojných zariadení

14. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kubeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Čepčín 135, Názov obce: Malý Čepčín, PSČ: 038 45 , Dátum narodenia: 22.09.1968, Deň vzniku funkcie: 25.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kubeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Čepčín 135, Názov obce: Malý Čepčín, PSČ: 038 45 , Dátum narodenia: 22.09.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1