Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011442

OBCHODNÉ MENO: Projekt IT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80957/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 668/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 55 039 278

DEŇ ZÁPISU: 07.12.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

3. Dizajnérske činnosti

4. Fotografické služby

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Informačná činnosť

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Vedenie účtovníctva

10. Administratívne služby

11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. Poskytovanie služieb osobného charakteru

15. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľudovít Feranec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 668/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 27.02.1987, Deň vzniku funkcie: 07.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a neobmedzene

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudovít Feranec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 668/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 27.02.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1