Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011430

OBCHODNÉ MENO: MB STAV PRO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 72961/L

SÍDLO:  Názov obce: Novoť 903, PSČ: 029 55 

IČO: 52 560 511

DEŇ ZÁPISU: 20.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Pilšák, Bydlisko: Názov obce: Novoť 903, PSČ: 029 55 , Dátum narodenia: 21.11.1997, Deň vzniku funkcie: 20.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Pilšák, Bydlisko: Názov obce: Novoť 903, PSČ: 029 55 , Dátum narodenia: 21.11.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1