Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011429

OBCHODNÉ MENO: MACKOVO jasle, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56675/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 

IČO: 46 688 447

DEŇ ZÁPISU: 12.05.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Viliam Trnovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 16.05.1970, Deň vzniku funkcie: 12.05.2012

Meno a priezvisko: Jana Trnovcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 10.02.1979, Deň vzniku funkcie: 12.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viliam Trnovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jana Trnovcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 10.02.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 23.05.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 5CbR/13/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1