Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011434

OBCHODNÉ MENO: MMK TRANS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50957/L

SÍDLO:  Názov obce: Lisková 598, PSČ: 034 81 

IČO: 44 648 740

DEŇ ZÁPISU: 07.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vnútroštátna nákladná cestná doprava

2. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. zámočníctvo

8. obsluha vysokozdvižných vozíkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marian Klačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 143, Názov obce: Likavka, PSČ: 034 95 , Dátum narodenia: 09.12.1972, Deň vzniku funkcie: 07.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne, pričom pri právnych úkonoch uskutočňovaných v písomnej forme k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marian Klačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 143, Názov obce: Likavka, PSČ: 034 95 , Dátum narodenia: 09.12.1972

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1