Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011421

OBCHODNÉ MENO: K&B&Rnet s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54438/L

SÍDLO:  Názov obce: Rosina 1099, PSČ: 013 22 

IČO: 46 072 942

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. prenájom hnuteľných vecí

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. reklamné a marketingové služby

8. kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok

9. projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení

10. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

11. projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

12. administratívne služby

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. vedenie účtovníctva

15. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

16. donášková služba

17. poskytovanie služieb informátora

18. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

19. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

21. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

22. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

23. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

24. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

25. inžinierska činnosť, stavebné cestárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Kais, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojš 311, Názov obce: Mojš, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 11.02.1987, Deň vzniku funkcie: 04.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo odtlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Kais, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojš 311, Názov obce: Mojš, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 11.02.1987

Výška vkladu: 56 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 56 100,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  56 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  56 100,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1