Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011420

OBCHODNÉ MENO: Jasličky MACKOVO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54185/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 

IČO: 46 016 384

DEŇ ZÁPISU: 05.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Viliam Trnovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 16.05.1970, Deň vzniku funkcie: 05.02.2011

Meno a priezvisko: Jana Trnovcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 10.02.1979, Deň vzniku funkcie: 05.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viliam Trnovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 16.05.1970

Výška vkladu: 2 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 100,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jana Trnovcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinca Ottmayera 515/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 10.02.1979

Výška vkladu: 2 900,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 900,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MACKOVO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSA 86, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , IČO 46 358 951

Obchodné meno/názov: Jasle MACKOVO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Mudroňa 7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 46 319 034

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Valné zhromaždenie spoločnosti Jasličky MACKOVO, s.r.o. dňa 08.12.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Jasličky MACKOVO, s.r.o. so sídlom Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina, IČO: 46 016 384 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami MACKOVO, s.r.o. a Jasle MACKOVO, s.r.o. ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností na nástupnícku spoločnosť sa tým spoločnosť Jasličky MACKOVO, s.r.o. stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

2. Dňa 10.05.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 44CbR/12/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1