Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011427

OBCHODNÉ MENO: LUMINA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11564/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hriadky 1835/28, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 36 385 204

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva,

2. - veľkoobchod a sporostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

3. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,

4. - sekretárske služby a preklady,

5. - výroba počítačov a iných prístrojov,

6. - výroba elektrických strojov a prístrojov,

7. - výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov,

8. - spracovanie dát a súvisiacej činnosti,

9. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov

10. Sazdba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh

11. Viazanie a konečná väzba

12. Vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Anna Považanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hriadky 1835/28, Názov obce: Ružomberok, Dátum narodenia: 02.06.1969, Deň vzniku funkcie: 01.04.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Považanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hriadky 1835/28, Názov obce: Ružomberok, Dátum narodenia: 02.06.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakla- dateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 7/99, zo dňa 12.1. 1999, podľa § 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1