Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011424

OBCHODNÉ MENO: Lekáreň MÁRIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18233/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká cesta 14, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 

IČO: 36 696 781

DEŇ ZÁPISU: 10.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v odbore lekárenstvo vo verejnej lekárni

2. organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav

3. organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

4. reklamné a propagačné činnosti

5. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

6. podnikateľské poradenstvo

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

10. prenájom kancelárskych strojov, prístrojov a výpočtovej techniky vrátane počítačov

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

13. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

14. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác)

15. vedenie účtovníctva

16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. spracovanie údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Mária Masaryková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábrežná 190/1, Názov obce: Rajecké Teplice, Dátum narodenia: 21.12.1965, Deň vzniku funkcie: 10.11.2006

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Zimanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká cesta 14/19A, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 04.09.1992, Deň vzniku funkcie: 10.08.2011

Meno a priezvisko: František Masaryk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká cesta 14/19A, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 26.11.2000, Deň vzniku funkcie: 12.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisujú samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Zimanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká cesta 14/19A, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 04.09.1992

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: PharmDr. Mária Masaryková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábrežná 190/1, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 21.12.1965

Výška vkladu: 1 756,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 756,000000 EUR

Meno a priezvisko: František Masaryk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká cesta 14/19A, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 26.11.2000

Výška vkladu: 3 224,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 224,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1