Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011425

OBCHODNÉ MENO: L'FABRICA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66761/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 31, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 50 595 831

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Dizajnérske činnosti

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Administratívne služby

8. Fotografické služby

9. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Textilná výroba

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava,oprava a údržba

15. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Viera Žiklová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorie 299, Názov obce: Podhorie, PSČ: 013 18 , Dátum narodenia: 27.12.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Meno a priezvisko: Ing. Libor Žikla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 9014/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 26.09.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Libor Žikla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 9014/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 26.09.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1