Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011426

OBCHODNÉ MENO: Lu&Ma partners s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70217/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1468/5, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 51 742 373

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lucia Hladká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 736/18, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 19.09.1989, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lucia Hladká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 736/18, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 19.09.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1