Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011418

OBCHODNÉ MENO: IVAST, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73510/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierne 474, Názov obce: Čierne, PSČ: 023 13 

IČO: 52 744 876

DEŇ ZÁPISU: 08.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Faktoring a forfaiting

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Vedenie účtovníctva

12. Administratívne služby

13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

14. Služby požičovní

15. Informačná činnosť

16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Iveta Strenková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierne 474, Názov obce: Čierne, PSČ: 023 13 , Dátum narodenia: 30.09.1970, Deň vzniku funkcie: 08.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Iveta Strenková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierne 474, Názov obce: Čierne, PSČ: 023 13 , Dátum narodenia: 30.09.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1